Monthly Archives: november 2011

Flott tiltak fra NMF medlemmer i Moss

Full fart på jordet

TweetShare  Aage Olsen og Trygve Måleng er to driftige medlemmer i Norges Metallsøkerforening. I tillegg til å engasjere seg for vernet av kulturarven i sin kommune, har de et stort hjerte for andre mennesker.   I samarbeid med Moss kommune avdeling for psykisk helse og rus, arrangerer de to ganger i året aktivitetsdag med metallsøker […]


Sjeldent myntfunn på Nøtterøy

8288_93_13145_nyhet_sjeldent_myntfunn_pa_notteroy_bilde_1_ragnar_834510

TweetShare(Tekst: Ragnar Orten Lie, Kulturarv Vestfold Foto:Pål Fadum og Per Sibe)På Nøtterøy er det funnet en mynt som fører Mel Gibson, Charles prinsen av Wales og prinsesse Kristina av Tunsberg sammen. Mynten fra 1200-tallet er laget mens kong Edvard I levde. En konge full av kjærlighet og erobringstrang. Foto: Pål Fadum. Engelsk long cross Påsken 2011 […]


"Metal-detecting is not just for anoraks or eccentrics; it’s probably the best and the most enjoyable way of learning about our history. Bill Wyman

Verd å lese

Et stort arkeologisk utgravingsprosjekt i Ardnamurchan - Skottland har avdekket et enormt vikingfunn. Etter seks år med utgraving ble det full uttelling for arkeologene Les mer om det fantastiske funnet på BBC`s hjemmeside

Arkiv

nmfannonse