Bli støttemedlem hos Norges Metallsøkerforening

Av  | 8. mars 2013 | Arkivert under: Norges Metallsøkerforening

Vil du støtte Norges Metallsøkerforening i deres arbeid?

Bli støttemedlem hos NMF. (Foto: Per Sibe)

Bli støttemedlem hos NMF. (Foto: Per Sibe)

Du trenger ikke å være medlem for å støtte oss .

Det kan nemlig være mange gode grunner til at du ikke har lyst til å melde deg inn.
Kanskje du ikke driver aktivt med metallsøking.
Kanskje du ikke orker å svare på spørsmålene vi krever svar på for å bli medlem
Kanskje synes du kontingenten vår er for høy
Kanskje er du ikke interessert i å drive med foreningsarbeid.
Kanskje har du en helt annen grunn…

Vi spør deg ikke om grunnen. Vi gir deg heller en mulighet, slik at du kan støtte oss uansett.

NMF har mange betalingsvillige medlemmer som nyter godt av alt foreningen får til. Foreningen har sunn økonomi og klarer seg godt.

Men det er så mye mer vi gjerne skulle ha gjort for kulturarven vår.
Og det haster med å få gjort det gjort. For hvert år som går, klarer traktorer, utbyggere, forurensning og et hav som stiger å ta livet av flere av gjenstandene våre fra kulturarven .

Norges Metallsøkerforening mener:

* Løsfunn fra kulturarven vår har det bedre på museum enn i pløyelaget på jordene. * Kulturarven tilhører oss alle, ikke bare fagfolk.

* Gamle utgravingsmetoder av kulturarven må suppleres med moderne hjelpemidler som metallsøker, selv om det er amatører og ikke fagfolk som har mest ekspertise på denne type metode for lokalisering av funn.

* Æres den som æres bør. Når løsfunn blir reddet bør de tas i mot på samme måte, uansett hvem som leverer de inn. Og Selvfølgelig helt uavhengig av hvilket fylke og offentlig tjenestemann som tar de imot.

* Vi har en kulturminnevernlov og den må alle forholde seg til, også offentlige tjentestemenn.

* Samarbeid krever at minst to parter blir enige om noe. (Ikke at en part blir enig med seg selv og truer denne meningen på de andre.)

Norges Metallsøkerforening arbeider daglig med:

Vi opplyser private, offentlige instanser og politikerne om at gjenstander blir ødelagt i pløyelaget.
Vi redder deler av kulturarven, og sørge for at den blir til glede for alle på et museum.
Vi gir våre forskere informasjon som gjør de i stand til å forske videre på vår felles historie.
Vi samarbeider (i ordets rette forstand) med fagmiljøene som trenger vår ekspertise.
Vi overvåker metallsøkermiljøet i Norge og vil reagere ved et evt. lovbrudd.
Vi informerer forhandlere og metallsøkere om lovverket.
Vi passer på at enkeltmennesker får riktig behandling i møte med den offentlige behandlingen.
Vi informerer grunneiere om kulturminneloven.
Vi tilbyr vårt samarbeid med andre lovlydige metallsøkerforeninger som vil samarbeide med oss, både nasjonalt og internasjonalt.
Vi samarbeider med andre frivillige foreninger som er opptatt av å redde kulturarven vår.
Vi tillater oss å minne om at kulturarven tilhører oss alle, men fremfor alt tilhører den våre barn og deres barn.
Det er imidlertid vi som foreldre som har ansvaret for å redde den, og vi må gjøre det nå, da biter av den blir borte for hvert år som går.

Hvordan bli støttemedlem?

Enkelt. Trykk bare på bildet under, så blir du videresendt direke til Norges Metallsøkerforenings informasjonside , hvor du også har mulighet til, hvis du ønsker, å melde deg på som støttemedlem.

 
nmfannonse

"Metal-detecting is not just for anoraks or eccentrics; it’s probably the best and the most enjoyable way of learning about our history. Bill Wyman

Verd å lese

Et stort arkeologisk utgravingsprosjekt i Ardnamurchan - Skottland har avdekket et enormt vikingfunn. Etter seks år med utgraving ble det full uttelling for arkeologene Les mer om det fantastiske funnet på BBC`s hjemmeside

Arkiv

nmfannonse