Riksantikvaren vil samarbeide med de frivillige

Av  | 9. mai 2014 | Arkivert under: Kultur og historie, Uncategorized

Riksantikvaren vil samarbeide med de frivillige (Pressemelding)

Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillige organisasjoner blir presentert på Kulturvernforbundets landsmøte lørdag 10. mai.

Lederne for alle de store kulturvernorganisasjonene er representert når Riksantikvaren lanserer sin frivillighetsstrategi på Kulturvernforbundets 18. landsmøte på Leangkollen til helgen.

─ De frivillige organisasjonenes innsats er helt avgjørende for at vi i dag har en mangfoldig kulturarv i Norge. Det legges ned et enormt antall timer i dugnader på bygninger, fartøy og landskap. Å styrke de frivillige organisasjonens arbeidsvilkår og påvirkningskraft, vil gagne kulturminnevernet som helhet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Dampskipet D/S «Stavenes» kan gå med passasjerer fordi frivillige har lagt ned et enormt arbeid. Foto: Erik Småland©Riksantikvaren

Restaurering, bevaring, bruk og formidling av kulturminner er viktige stikkord som beskriver de frivilliges arbeid. Riksantikvaren har, på ulike måter, alltid samarbeidet med de frivillige organisasjonene. Nå vil Riksantikvaren og de frivillige organisasjonene i enda større grad dra veksel på hverandres kunnskap og erfaring, gjennom et økt samarbeid.

På Bjørkheimstølen i Valdres holdes kurs i bygging av bakerovn. Gammel kunnskap blir tatt vare på og videreført til flere ildsjeler. Foto: Marit Bendz©Riksantikvaren

På Bjørkheimstølen i Valdres holdes kurs i bygging av bakerovn. Gammel kunnskap blir tatt vare på og videreført til flere ildsjeler. Foto: Marit Bendz©Riksantikvaren

Riksantikvaren og de største organisasjonene skal lære av hverandre gjennom gjensidig kunnskapsoppbygging og erfaringsutveksling, og samarbeide om å arrangere felles fagseminarer, workshops og temamøter.
Jørg Eirik Waula i Kulturvernforbundet, paraplyorganisasjon innenfor kulturminnevern, er glad for at Riksantikvaren nå har nedfelt en egen strategi for samarbeidet med de frivillige.

Jørg Eirik Waula, leder i Kulturvernforbundet. Foto: Louise Brunborg-Næss © Kulturvernforbudnet

Jørg Eirik Waula, leder i Kulturvernforbundet. Foto: Louise Brunborg-Næss © Kulturvernforbudnet

─ Vi har alltid hatt god kontakt med Riksantikvaren, men jeg ser fram til et mer strukturert samarbeid, sier Waula. Han mener bestemt at et tettere samarbeid vil øke motivasjonen hos de frivillige og føre til at kulturminner blir bedre tatt vare på.

Kontaktpersoner:

Riksantikvaren: Kommunikasjonsrådgiver Turid Årsheim, mobil 982 02 726

Kulturvernforbundet: Informasjonsrådgiver Louise Brunborg-Næss, mobil 482 97 373

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


"Metal-detecting is not just for anoraks or eccentrics; it’s probably the best and the most enjoyable way of learning about our history. Bill Wyman

Verd å lese

Et stort arkeologisk utgravingsprosjekt i Ardnamurchan - Skottland har avdekket et enormt vikingfunn. Etter seks år med utgraving ble det full uttelling for arkeologene Les mer om det fantastiske funnet på BBC`s hjemmeside

Arkiv

nmfannonse